Bộ máy tổ chức UBMTTQ và các đoàn thể thành phố (Cập nhật 11/6/2020)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Nguyễn Trung Bẩy

Chủ tịch MTTQ

02143.756.258

Phạm Thị Kim Dung

Phó Chủ tịch

02143.853.275

 

Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch

02143.853.275

 

Thường trược

Văn thư

02143.852.292

02143.852.292

2

Liên đoàn lao động

Hoàng Kim Chi

Chủ tịch LĐLĐ

02143.853.692

Nguyễn Kim Minh

Phó Chủ tịch

02143.756.774

Thường trực

Văn thư

02143.852.630

3

Hội liên hiệp Phụ Nữ

Đồng Tố Nga

Chủ tịch

02143.852.541

Nguyễn Thị Kim Khuyên

Phó chủ tịch

02143.852.541

Thường trực

Văn thư

02143.852.541

4

Thành đoàn

Trương Thị Vân Anh

Bí thư đoàn

0203.564.288

Phó bí thư

0203.853.026

Thường trực

Văn thư

02143.853.026

5

Hội cựu chiến binh

 

Nguyễn Tiến Khôi

Chủ tịch

 

 

 

Mai Khắc Tính

PhóChủ tịch

 

 

6

Hội Nông dân

Trần Thị Nguyệt

Chủ tịch

02146.253.044

Nguyễn Thị Phương Bắc

Phó Chủ tịch

02143.852.171

Thường trực

Văn thư

02143.852.171

7

Hội chữ thập đỏ thành phố

Chủ tịch

0206.253.036

Đồng Thị Thanh Hà


Phó Chủ tịch

Phạm Thị Hân


Phó Chủ tịch

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.598

8

Ban Đại diện người cao tuổi

Nguyễn Văn Thuyết

Trưởng ban

02143.852.242

 

Nguyễn Thị Thu

Phó Ban

 

 

 

Phạm Văn Minh

Ủy viên thường trực

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.242