Bộ máy tổ chức UBMTTQ và các đoàn thể thành phố (Cập nhật 2010)

 

KHỐI ĐOÀN THỂ

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

 

 

 

Cơ quan

 

1

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sở

Chủ tịch MTTQ

0203.756.258

 

 

Nguyễn Xuân Thực

Phó Chủ tịch

0203.852.292

 

 

Dương Thị Hà

Phó Chủ tịch

0203.853.275

 

 

Thường trược

Văn thư

0203.852.292

0203.852.292

2

Liên đoàn lao động

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thái

Chủ tịch LĐLĐ

0203.853.692

 

 

Nguyễn Kim Minh

Phó Chủ tịch

0203.756.774

 

 

Lê Xuân Thắng

Phó Chủ tịch

0203.827.741

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.630

 

3

Hội liên hiệp Phụ Nữ

 

 

 

 

Phạm Thị Kim Duyên

Chủ tịch

0203.852.541

 

 

Nguyễn Thị Kim Khuyên

Phó chủ tịch

0203.852.541

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.541

 

4

Thành đoàn

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang

Bí thư đoàn

0203.564.288

 

 

Phạm Thị Hân

Phó bí thư

0203.853.026

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.853.026

 

5

Hội cựu chiến binh

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thảo

Chủ tịch

0203.852.993

 

6

Hội Nông dân

 

 

 

 

Bùi Mai Phương

Chủ tịch

0206.253.044

 

 

Nguyễn Thị Phương Bắc

Phó Chủ tịch

0203.852.171

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.171

 

7

Hội chữ thập đỏ thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Chủ tịch

0206.253.036

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.598

 

8

Ban Đại diện người cao tuổi

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vãn

Trưởng ban

0203.852.242

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.242