Bộ máy tổ chức UBMTTQ và các đoàn thể thành phố (Cập nhật 2015)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sở

Chủ tịch MTTQ

02143.756.258

 

 

Dương Thị Hà

Phó Chủ tịch

02143.853.275

 

 

Thường trược

Văn thư

02143.852.292

02143.852.292

2

Liên đoàn lao động

 

 

 

 

Lê Xuân Thắng

Chủ tịch LĐLĐ

02143.853.692

 

 

Nguyễn Kim Minh

Phó Chủ tịch

02143.756.774

 

   Bùi Xuân Hải  Phó Chủ tịch    

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.630

 

3

Hội liên hiệp Phụ Nữ

 

 

 

 

Phạm Thị Kim Duyên

Chủ tịch

02143.852.541

 

 

Nguyễn Thị Kim Khuyên

Phó chủ tịch

02143.852.541

 

   Đồng Tố Nga      

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.541

 

4

Thành đoàn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương

Bí thư đoàn

0203.564.288

 

 

Trương Thị Vân Anh

Phó bí thư

0203.853.026

 

   Nguyễn Việt Tiến  Phó bí thư
 02143853026  

 

Thường trực

Văn thư

02143.853.026

 

5

Hội cựu chiến binh

 

 

 

   Nguyễn Tiến Khôi  Chủ tịch    
   Nguyễn Đức Tiến  Phó Chủ tịch    

 

Phạm Ngọc Thảo

 

02143.852.993

 

6

Hội Nông dân

 

 

 

 

Bùi Mai Phương

Chủ tịch

02146.253.044

 

 

Nguyễn Thị Phương Bắc

Phó Chủ tịch

02143.852.171

 

   Trần Đình Ngọc  Phó Chủ tịch    

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.171

 

7

Hội chữ thập đỏ thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Chủ tịch

0206.253.036

 


 Đồng Thị Thanh Hà

 
Phó Chủ tịch

   

Phạm Thị Hân


Phó Chủ tịch

   

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.598

 

8

Ban Đại diện người cao tuổi

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vãn

Trưởng ban

02143.852.242

 

   Nguyễn Thị Thu  Phó Ban    
   Phạm Văn Minh Ủy viên thường trực    

 

Thường trực

Văn thư

02143.852.242

 

Phạm Thị Hân