HĐND thành phố Lào Cai khóa XX - Nhiệm kỳ 2021 – 2026 Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

Chiều ngày 28/6/2022, HĐND thành phố Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện các phòng ban của thành phố; các đại biểu HĐND thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc phê duyệt dự toán ngân sách năm 2022, nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố; Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố thông qua báo cáo thẩm tra nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp

Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, các đại biểu đã thông qua Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố: phấn đấu 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã kiểu mẫu, đưa 6 thôn vùng cao ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố là 158.983 triệu đồng. Nhất trí kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố: hoàn thành đúng tiến độ các danh mục đầu tư trong năm 2022, giải ngân 100% kế hoạch vốn được Trung ương giao, đồng thời sử dụng các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu Quốc gia để kêu gọi, huy động các nguồn lực từ Nhân dân. Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố là 35.429 triệu đồng.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Đỗ Trường Sơn, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; đề nghị các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND tăng cường các hoạt động giám sát, thực hiện nghiêm túc các Ngh quyết đã được kỳ họp thông qua…

Khánh Nga – Phương Thanh