Đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tả Phời

Đoàn Giám sát Ban Kinh tế HĐND thành phố đã có buổi giám sát việc thực hiện các Quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ thuộc thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tả Phời. 

Tại buổi làm việc, đoàn Giám sát đã nắm thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ thuộc thôn Láo Lý và Xéo Tả 1, là thôn đặc biệt khó khăn của xã. Theo đó, cả 2 thôn có 59/133 hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận  QSDĐ. Qua rà soát, đợt này 2 thôn có 50 hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Có một số khó khăn trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đó là một số hộ không có tiền nộp thuế, một số hộ đã có giấy chứng nhận nhưng là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng  năm… nên không đủ điều kiện.

Đoàn đi thực tế tại thôn Láo Lý

Qua kiểm tra hồ sơ và đi thực tế tại 2 thôn, các thành viên đoàn kiểm tra đã có ý kiến về công tác quản lý hồ sơ cần rõ ràng và chặt chẽ hơn; với những hộ khó khăn về kinh tế xã có giải pháp để người dân có đủ điều kiện thuận lợi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Hai thôn hiện còn 32 hộ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đoàn yêu cầu xã đề xuất kiến nghị xem xét giải quyết cho những hộ gia đình này.  Đoàn cũng yêu cầu xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, có cách thức tổ chức thực hiện thuận lợi nhất cho người dân trong xã được làm giấy chứng nhận QSDĐ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. 

Khánh Nga