Thường Trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022
Chiều ngày 7/4/2022, Thường Trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022.

Đồng chí Trần Văn Thiện, Uỷ viên ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Phiên họp lần này có sự tham dự của Trưởng các Ban, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường.

Trong tháng 3 năm 2022, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo  triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên, triển khai 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2022 về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2020-2021; chỉ đạo triển khai 01 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực, 02 cuộc giám sát chuyên để  của các Ban; 01 cuộc khảo sát của Ban KTXH. Thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của thành phố theo đúng quy định.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp thành phố  và các xã, phường lần thứ hai. Đồng thời, tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố cũng nghe các Tổ đại biểu báo cáo tình hình giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại địa bàn phụ trách, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên tiến độ giải quyết còn rất chậm, có nội dung kéo dài qua nhiều năm chưa giải quyết xong do vướng mắc về pháp lý, về cơ chế. Ngoài ra, Thường trực HĐND các xã, phường báo cáo về các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương, vấn đề mà cử tri quan tâm như: Việc triển khai các dự án còn chậm; công tác chỉnh trang đô thị còn chưa đáp ứng với yêu cầu, vẫn còn hiện tượng các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang vỉa hè gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của nhân dân tại một số tuyến đường điển hình như đường Trần Phú...; việc chặt tỉa cây xanh gãy đổ, cong vẹo, sâu bệnh còn chưa kịp thời...

Đồng chí Trần Văn Thiện, Phó chủ tịch HĐND thành phố kết luận thống nhất tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp thành phố  và các xã, phường lần thứ hai vào cuối tháng 4/2022 tại xã Thống Nhất, với chủ đề “Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết kỳ họp HĐND”. Về công tác giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri, giao cho các Tổ đại biểu theo dõi, đôn đốc và nghiên cứu đề xuất việc yêu cầu các cơ quan tham mưu của UBND thành phố giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 5/2022 về việc giải quyết các nội dung ý kiến cử tri chậm muộn, kéo dài. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND các xã, phường, Thường trực HĐND thành phố sẽ kiến nghị với UBND thành  phố giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc mà đại biểu đã nêu tại phiên họp.

Phạm Ngân Hà, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố