Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện năm 2022
Tại trung tâm hội nghị thành phố đã diễn ra Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện năm 2022. 

Tại điểm cầu thành phố Lào Cai có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lào Cai, các đại biểu HĐND xã, phường, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Trong 2 ngày 30 và 31/3 các đại biểu được tập huấn về quy trình xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND, kỹ năng phân tích chính sách của HĐND, các hình thức giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban tổ đại biểu HĐND, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kỹ năng tổ chức phiên giải trình, chất vấn của HĐND cùng một số nội dung khác.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND từ đó có thêm kiến thức, kỹ năng áp dụng vào hoạt động thực tiễn phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử./.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố