Hội đồng nhân dân xã Tả Phời, Hợp Thành kỳ họp cuối năm 2021

Ngày 28/12/2021, Hội đồng nhân dân Tả Phời, Hợp Thành đã tiến hành kỳ họp cuối năm 2021. 

Tại xã Tả Phời, dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Quang cảnh kỳ họp HĐND xã Tả Phời

Đại diện UBND xã Tả Phời đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của xã. Theo đó, năm 2021, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Tả Phời nỗ lực triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, gắn với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổng thu ngân sách địa phương trong năm ước đạt 930 triệu đồng, đạt xấp xỉ 380% kế hoạch thành phố giao. Tổng doanh thu TM-DV-TTCN ước đạt trên 12.300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm.Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt gần 630 ha. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả khá toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp HĐND xã Hợp Thành

Kỳ họp HĐND xã Hợp Thành đánh giá: Trong năm 2021, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 được HĐND xã triển khai thực hiện chu đáo, có chất lượng, đánh giá sâu những kết quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ, đồng thời rút ra bài học kinh nhiệm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan tổ chức đơn vị, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính đảm bảo. UBND xã chủ động đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương theo hướng siết chặt công tác quản lý và cải cách hành chính, nâng cao bộ máy chính quyền, từng bước hình thành một chính quyền phục vụ nhân dân. Các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND xã bám sát vào chủ trương của thành phố và chỉ đạo của Đảng, HĐND xã. Hoạt động UBND đảm bảo đúng luật, kịp thời xây dựng các văn bản, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo nguyên tắc tập thể, phát huy năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân. Từ đó tạo sự đồng thuận cao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh theo nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND xã đề ra.

Kỳ họp HĐND xã đã thông qua 5 dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ năm 2022.             

Thanh Mai - Tiến Hưng