HĐND xã Đồng Tuyển khẳng định vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid – 19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Thường trực, các Ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã Đồng Tuyển  khẳng định vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Quang cảnh Kỳ họp HĐND xã Đồng Tuyển

Năm 2021, Thường trực HĐND xã đã tham gia chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần quan trọng vào thành công chung cuộc bầu cử. Chỉ đạo tổ chức thành công 03 kỳ họp, thông qua 15 nghị quyết, các kỳ họp được Thường trực HĐND xã chủ động phối hợp và thống nhất với UBND xã, Ủy ban MTTQVN xã, các Ban HĐND xã về nội dung, chương trình Kỳ họp, báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy theo đúng quy định; tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri 2 cấp tỉnh, thành phố;  05 cuộc tiếp xúc cử tri lồng ghép tại các khu dân cư với 150 đại biểu, cử tri các thôn tham gia, luỹ kế và tiếp thu 15 nội dung ý kiến đã được tổng hợp chuyển đến các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, thông báo kết quả kỳ họp và tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND xã đến cử tri và nhân dân. Công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm chú trọng, Thường trực HĐND xã thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng; hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên; các hoạt động giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực, các Ban HĐND xã, các Tổ đại biểu HĐND xã nghiêm túc thực hiện…

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các Kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND xã. Ban hành Chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND xã. Tăng cường thực hiện công tác giám sát về thực hiện các nghị quyết của kỳ họp HĐND. Duy trì tốt hoạt động tiếp công dân của Chủ tịch và đại biểu HĐND xã, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của công dân; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo của công dân theo quy định…

Để hoàn thành nội dung theo chương trình đề ra, HĐND xã xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, đáp ứng được niềm tin và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong xã.

Mai Linh