Tòa án nhân dân thành phố họp đoàn hội thẩm nhân dân kỳ thứ nhất

Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai đã họp đoàn hội thẩm nhân dân kỳ thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự chủ trì của đồng chí tránh án tòa án nhân dân thành phố. Đến dự có đồng chí Trần Văn Thiện, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Đồng chí Trần Văn Thiện, PCT HĐND thành phố dân tặng hoa chúc mừng

Tại hội nghị đã thông qua quy chế  hoạt động của đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu 3 đồng chí vào lãnh đạo của đoàn hội thẩm nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai được bầu giữ chức vụ trưởng đoàn, 2 đồng chí Nguyễn Kim Minh, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch hội Nông dân thành phố được bầu làm phó đoàn. 

Tác giả:Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố Lào Cai