Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai: Thảo luận dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh Lào Cai.

 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai đã tổ chức hội nghị thảo luận các dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, tài liệu trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh Lào Cai. Dự hội nghị có các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thành phố và các đồng chí đại diện cho Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQVN, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố.

Với tinh thần dân chủ, tập trung và xây dựng, đã có 12 đại biểu phát biểu thảo luận, các ý kiến tập trung đóng góp đối với báo cáo của UBND tỉnh về: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; các tờ trình, dự thảo nghị quyết mà Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh trình kỳ họp xem xét thông qua. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm thảo luận sâu đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh, cụ thể: Đối với Dự thảo nghị quyết về Chính sách Hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kèm theo tờ trình 122/TTr-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trường hợp phải điều trị dài ngày; quy định cụ thể định mức hỗ trợ vận chuyển trong trường hợp không được bảo hiểm y tế chi trả để đảm bảo tính khả thi khi chính sách được ban hành. Đối với  Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, đại biểu đề nghị cần bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đảm bảo phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng như các huyện, thị xã thuộc tỉnh Lào Cai tránh thiệt thòi cho người dân khi nghị quyết không bao phủ hết các đối tượng cần hỗ trợ. Đối với dự thảo nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kèm theo Tờ trình số 14/TTr-TTHĐND ngày 07/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu đề nghị nên quy định các nội dung mà Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định, các nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rõ thì không đưa vào nghị quyết để tránh trùng lặp... Ngoài ra, đại biểu dự hội nghị còn đề xuất Tổ đại biểu có ý kiến đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội đặc thù cho thành phố Lào Cai.

 Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố thay mặt cho Tổ đại biểu đã tiếp thu toàn bộ ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị để tổng hợp báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021 xem xét.

Tác giả:Phạm Ngân Hà - Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố