Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lào Cai, Bắc Cường, Xuân Tăng nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội đồng nhân dân phường Lào Cai, Bắc Cường, Xuân Tăng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại phường Lào Cai Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật, với 13 khu vực bỏ phiếu, 8.668 cử tri, 100% cử tri đều đã tham gia bỏ phiếu đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 là 36 người, số đại biểu trúng cử là 20 người.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND phường Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, các đại biểu phát huy dân chủ đã tiến hành bầu ông Trần Cao Thắng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường và bầu bà Đào Thị Tú giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu các Trưởng, Phó Ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân phường. Bầu Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Trần Văn Tú giữ chức danh Chủ tịch UBND phường, ông Ngô Vũ Hải và ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND phường Bắc Cường, đến dự có đồng chí Đoàn Văn Ngàn ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND phường Bắc Cường

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử  xác nhận tư cách đối với 21 ông, bà đã trúng cử hội đồng nhân dân phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Bắc Cường, các đại biểu HĐND đã bầu các chức danh chủ chốt theo nguyên tắc, dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Kết quả ông Ngọc Giới, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND Phường Bắc Cường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%. Ông Bùi Đức Thoan, trúng cử chức danh phó Chủ tịch HĐND phường. 

 

Kỳ họp cũng tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt UBND phường với kết quả: Ông Nguyễn Trường Sơn, tái trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Ông Đặng Công Hoan tái trúng cử và Bà Hoàng Thị Phượng, bí thư đoàn thanh niên phường, giữ chức danh phó chủ tịch UBND phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND phường cũng bầu các chức danh theo quy định, gồm  trưởng, phó Ban kinh tê-xã hội, Ban pháp chế, ủy viên ủy ban nhân dân phường.

Đến dự kỳ họp HĐND phường Xuân Tăng IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đồng chí Nguyễn Trung BảyỦy viên BTV,Trưởng ban dân vận thành ủy, Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức thành ủy, Phòng Nội vụ Thành phố.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND phường Xuân Tăng

Kỳ họp đã nghe Ủy ban Bầu cử phường báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa IX; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành quy trình bầu cử các chức danh của HĐND và UBND phường. Kết quả, Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 20/21 đại biểu (đạt 95,2%) số phiếu đồng ý. Ông Vũ Văn Quyết,Phó Chủ tịch HĐND phường khoá VIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường. Kỳ họp thông qua tờ trình và Nghị quyết bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban, Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành bầu Ông Đoàn Đức Luyện được tín nhiệm, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND phường khóa IX với 20/21 đại biểu (đạt 95,2%) số phiếu đồng ý. Kỳ họp đã bầu 2 phó chủ tịch UBND phường  nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông: Lê Quỳnh Sơn, Ông Trần Trung Thành.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết: Bầu 2 ủy viên UBND; phê chuẩn danh sách 03 Ủy viên Ban pháp chế và 03 Ủy viên Ban kinh tế - xã hội; thành lập 05 tổ đại biểu HĐND;Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021

Tác giả:Kim Ngân - Ánh Tuyết - Trần Thị Thương