Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Bắc Lệnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 17/6/2021, HĐND phường Bắc Lệnh tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lào Cai, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, 21 đại biểu HĐND phường khóa IX.

        Đồng chí Đoàn Văn Ngàn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lào Cai tặng hoa chúc mừng đại biểu trúng cử

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đối với 21 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường Bắc Lệnh diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND phường, là những người tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân toàn phường.

        Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND phường đã bầu các chức danh chủ chốt theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín . Kết quả, đồng chí  Bùi Mai Phương, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lệnh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu đạt 100%; đồng chí Nguyễn Văn Đạt, trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND phường Bắc Lệnh  khóa IX  và bầu các chức danh khác theo quy định, với số phiếu tín nhiệm cao.

         HĐND  phường Bắc Lệnh khóa IX tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của UBND phường. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Bắc Lệnh, các đồng chí  Mai Thị Đồng và Phạm Quốc Ngưu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt cao.

        Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Bắc Lệnh đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri tại các đơn vị bầu cử; thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2021 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp năm 2021 với 100% đại biểu nhất trí tán thành.

Tác giả:Kim Hoàn – Trung tâm VH,TT-TT thành phố