Công tác bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai

Công tác bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 05, Phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai được thực hiện linh hoạt, tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu lưu động đến Khu Thương mại Kim Thanh, nơi đang có 20 người thực hiện cách ly khi đi từ vùng có dịch (là lái xe hàng hoá đi từ thành phố Bắc Giang) về thành phố Lào Cai, đảm bảo quyền lợi của các cử tri cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch CoVid – 19.

 

Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ mang hòm phiếu đến khu cách ly để cử tri bỏ phiếu

Tại xã Vạn Hoà , những cử tri đang thực hiện cách ly tại gia đình cũng thực hiện bỏ phiếu qua hình thức bỏ hòm phiếu lưu động. Các cử tri tại điểm cách ly tập trung và cử tri cách ly tại gia đình đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hòm phiếu, phiếu bầu trước khi bỏ phiếu. Tổ bầu cử mặc quần áo bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn, tổ bầu cử và cử tri đều đeo khẩu trang.

Tổ bầu cử tiến hành khử khuẩn tay cử tri trước khi cử tri bỏ phiếu

 Cử tri đều phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, xây dựng đất nước phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh CoVid – 19 diễn biến phức tạp. 

Tác giả:Phương Thanh – Văn phòng HĐND & UBND thành phố