Ðề án số 14: Bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2