Ðề án số 11: Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020,

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2