Ðề án số 7: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững, chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2