Ðề án số 5: Tạo bước đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2