Ðề án số 3: Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2