V.v tiếp công dân của Bí thư Thành ủy tháng 6/2022
Tải về