Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai
Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai.pdf