Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai năm 2021
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai năm 2021.pdf