Thông báo 547/TB-UBND về Bổ sung, điều chỉnh Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai năm 2020
Tải về