Khách sạn Uyển Nhi

Địa chỉ : Tổ 8 Hàm Nghi - Phường Kim Tân
SĐT  : 0203842 689