Khách sạn Galaxy

Địa chỉ : 268 - Minh khai - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203837888