Khách sạn Hồng Hà

Địa chỉ : Tổ 01 đường Lê Khôi - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203820225