Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ : 73 Phan Đình Phùng - Phường Phố Mới
SĐT  :