Khách sạn Việt Tú

Địa chỉ : 257 Minh Khai - Phường Phố Mới
SĐT  :