Khách sạn Thiên Hải

Địa chỉ : 306 Khánh Yên - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203 833 666