Khách sạn Hùng Vương

Địa chỉ : 088 - Minh Khai - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203865868