Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ : 051- Minh Khai - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203835559