Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ : 022 – Minh Khai - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203 836546