Khách sạn Ngôi Sao

Địa chỉ : SN 003 Hoàng liên tổ 1 phường cốc lếu
SĐT  : 0203823328