Khách sạn Tâm Tình

Địa chỉ : SN 028 kim đồng tổ 3 phường cốc lếu
SĐT  : 0203822201