Khách sạn Duyên Thắm

Địa chỉ : Đường D1 tổ 29 phường cốc lếu
SĐT  : 01697539999