Khách sạn Lan Chi

Địa chỉ : Đường D1 tổ 12 phường cốc lếu
SĐT  : 0986603808