Khách sạn Hà Linh

Địa chỉ : Tổ 1 - SN 062 - Đường Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai
SĐT  : 0203830618