Khách sạn Ngôi sao phương bắc

Địa chỉ : Tổ 4 - SN 040 - Đường Trần Nguyên Hãn - Phường Lào Cai
SĐT  :0203830495