Khách sạn Hương Giang

Địa chỉ : Tổ 4 - SN 059 - Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai
SĐT  :0203834679