Khách sạn Việt Hoàng

Địa chỉ :Tổ 1 - số nhà 077 - Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai
SĐT  :0203832927