Khách sạn Fansypan

Địa chỉ : số 039 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai
SĐT  :