Khách sạn Hoàng Lan

Địa chỉ : số 023 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai
SĐT : 0203834023