Khách sạn Sapaly

Địa chỉ :Khu Trung tâm thương mại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Phường Lào Cai
SĐT :0203666222