Khách sạn Kiều Linh

Địa chỉ : Đường 58m - tổ 8 -Phường Bắc Cường
SĐT : 0203686999