Nhà hàng Trung Hoa

Địa chỉ: 36 đường Phan Đình Phùng phường Phố Mới thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0203 835 950