Nhà hàng Le Bordeaux

Địa chỉ: 322 Nguyễn Huệ,Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Điện thoại: 020 3832948; Fax: 020 3837347
Hot line: 0912 578377