Nhà hàng Hải Yến 1

Địa chỉ: 099 đường Hợp Thành phường Phố Mới thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0303 835 288; 0913 318 868