Nhà hàng Thiên Hải

Địa chỉ: 306 Khánh Yên, Phố Mới,TP Lào Cai
Điện thoại: 020 3833666; Fax: 020 3830998