Tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tải về
 

Tài liệu file âm thanh tuyên truyền Chiến dịch tiêm vacxin phòng Covid 19: https://drive.google.com/drive/folders/1XIcdDJskW5nDmuMo260e-C2IXjFa0bGz?usp=sharing

Tin khác
1 2 3 4 5  ...