Hướng dẫn trực quan dành cho người dân ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19

1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng: Bluezone, VHD, NCOVI

https://www.youtube.com/watch?v=3mHR0-QtSSw

Tải về

 

2. Hướng dẫn Phản ánh thông tin trên ứng dụng: Bluezone, VHD, NCOVI

https://www.youtube.com/watch?v=FvoUFb3-rFM

Tải về

 

3. Hướng dẫn xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng

Tải về

 

4. Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng: Bluzone, VHD, Tokhaiyte.vn, NCOVI

Tải về

5. Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng: Bluezone, VHD

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ...